Tilaus- ja toimitusehdot

Yleistä

Verkkokaupassa sekä sivustolla myytävät tuotteet sekä palvelut myy Autopalvelu Kohio y-tunnus 2645667-1. Myymme tuotteita ja palveluita yksityishenkilöille, yhdistyksille ja yrityksille. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Verkkokauppa sekä koko sivusto toimii (ainoastaan) SSL suojatun yhteyden kautta joten kaikki sivustolla tapahtuva liikenne on suojattua.

Verkkokaupasta tilattavat tuotteet valitaan verkkosivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta.

Huomiotavaa: Pääsääntöisesti tuotekuvat vastaavat myytävää tuotetta, mutta joissain tapauksissa tuotekuvat saattavat kuitenkin poiketa myytävästä tuotteesta. Lue tuoteseloste aina huolellisesti ennen tilauksen tekemistä.

Vastuut

 

 

Tilaaminen

Verkkokauppa:

Kaikki verkkokauppatilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta, toimituskulut sekä tilatut tuotteet ja verot. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen yhteydessä.

Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin ehtoihin.

 

Oma tili

Rekisteröityneet asiakkaat:

Käyttäjätiliisi tallentuu verkkokaupan ostohistoria sekä mahdollisesti muita Suomi Solutionsin tarjoamiin palveluihin liittyviä tietojasi. Suosittelemme rekisteröitymistä asiakkaaksi aina ensimmäisen tilauksen yhteydessä jotta verkkokaupan tilaustietosi tallentuu asiakastilille. Käsittelemme henkilötietoja luottamuksella ja lainmukaisesti.

Lisätietoa löydät (tietosuojaselosteestamme) . Linkki avautuu uuteen välilehteen.

Maksaminen verkkokaupassa

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

Tietosuojaseloste – Paytrailin maksupalvelu

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä

www.paytrail.com

1. Yleistä

Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä tietosuoja-asetus) sekä kansallisen tietosuojalain (2018/1050) edellyttämiä tietoja yhtäältä rekisteröidylle eli rekisterinpitäjän asiakkaalle ja toisaalta valvovalle viranomaiselle.

Maksajan maksuun liittyvien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjänä toimii kauppias, jonka verkkopalvelussa maksajan tiedot kerätään. Paytrail toimii henkilötietojen käsittelijänä niiden maksajan henkilötietojen osalta, jotka kauppias välittää verkkopalvelustaan Paytrailin maksupalveluun maksutapahtuman tietojen mukana. Maksajan henkilötietojen käsittelystä sovitaan erillisellä tietojenkäsittelysopimuksella kauppiaan ja Paytrailin välillä.

Maksutapahtuman aikana kerätään Paytrailin toimesta tietoja, joilla voidaan tarjota maksupalvelu, sekä tietoturvan varmistamiseen liittyviä tietoja. Tämä tietosuojaseloste kattaa nämä tiedot, jotka on kuvattu tarkemmin kohdassa 6.

 

2. Rekisterinpitäjä

Paytrail Oyj, jäljempänä ”Paytrail”.

3. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Markku Hänninen
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Finland

Yhteydenotot Paytrailin asiakaspalvelun kautta: www.paytrail.com/yhteystiedot

4. Rekisterin nimi

Paytrailin maksunvälityspalvelun ja maksutoimeksiantopalvelun tietorekisteri.

Rekisterin rekisteröityjä ovat Paytrailin maksupalvelua käyttävät henkilöt.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään maksupalvelulaissa määriteltyjen maksutoimeksiantojen suorittamiseen, Paytrailin tarjoaman palvelun kehittämiseen, tilastointiin ja asiakaspalveluun sekä lakiin perustuvien tai viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitamiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklaan.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan maksutapahtuman luonnissa seuraavat tiedot:

– Maksutapa
– Maksuajankohta
– IP-osoite
– Tilinumero*
– Nimi**

* Vain käytettäessä pankkitililtä maksamista
** Vain sähköpostipalautuksissa ja maksutavoissa, joissa käytetään vahvaa tunnistautumista

Maksutapahtuman yhteydessä kysytään myös henkilötunnusta, jos haluttu maksutapa on lasku. Henkilötunnusta ei kuitenkaan tallenneta Paytrailin rekisteriin, vaan ainoastaan laskun tarjoajan rekisteriin. Näissä tapauksissa rekisterinpitäjä on laskun tarjoaja, tiedustelut henkilötunnukseen liittyvissä asioissa tulee osoittaa laskun tarjoajan asiakaspalveluun.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään automaattisesti maksutapahtumaa suoritettaessa. Suorittaessaan maksutapahtuman Asiakas hyväksyy tietojensa käytön tämän rekisteriselosteen kohdan 5 mukaisessa tarkoituksessa.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa ja samaan konserniin kuuluville yhtiöille lain sallimissa rajoissa sekä maksutavan tarjoajille sopimukseen perustuen tai kun se katsotaan riskienhallintatarkoituksissa tarpeelliseksi. Rekisteriin tallennettu maksutapa on saatavilla palvelujen tai tuotteiden myyjälle asiakaspalvelua varten.

9. Kansainväliset tiedonsiirrot

Tietoja voidaan siirtää lain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Siirtoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle tehdään vain siinä tapauksessa, että tarpeelliset suojakeinot ovat käytössä, kuten:

A. Maa on EU-komission toimesta todettu omaavan riittävän hyvän suojaustason henkilötiedoille.
B. Suojakeinoista varmistutaan käyttämällä EU-komission tarjoamia mallilausekkeita sopimuksissa henkilötietojen siirroista. *

* Pyrimme varmistumaan siitä, että alihankkijoidemme käyttämissä sopimuslausekkeissa on aina tuorein versio GDPR:n oikeuskäytänteen perusteilla.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto henkilötietojen käsittelystä.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköisesti kohdassa 3 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallinnollisen maksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista. Rekisteröidyllä Maksajan tiedot ovat tallessa maksutoimeksiantokohtaisesti eikä tietoja päivitetä maksutoimeksiannon aikana.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon korjausta ja tietojen päivittämistä.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa ja rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.
Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, voidaan suostumus peruuttaa ilmoituksella. Suostumuksen peruutus ei kuitenkaan estä niiden henkilötietojen käsittelyä, jotka on saatu käsittelyyn ennen suostumuksen peruutusta.

Rekisteröidyllä on oikeus unohdukseen, maksupalvelun osalta tietoja säilytetään viisi vuotta maksutapahtumasta lakiin perustuvilla syillä, jonka jälkeen ne automaattisesti poistetaan/anonymisoidaan.

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

11. Henkilötietojen säilytys

Maksutietojen osalta henkilötietoja säilytetään viisi vuotta perustuen maksulaitoksille asetettuihin lakisääteisiin vaatimuksiin.

Kun maksutapahtumaan liittyvät lakisääteiset velvoitteet ovat päättyneet, poistetaan/anonymisoidaan tiedot automaattisesti rekisteristä.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on suojattu asianmukaisesti sähköisesti sekä fyysinen pääsy on rajoitettu ja valvottu. Rekisterin käyttö on rajoitettu ja jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Sopivia suojakeinoja käytetään, jotta henkilötiedot ovat turvassa tuhoutumiselta, häviämiseltä ja laittomilta muutoksilta. Paytrailin henkilöstöllä ja Paytrailin palvelun tietojen käsittelyyn osallistuvalla alihankkijoiden henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

Rekisterinpitäjä on suojannut tiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti. Rekisterin suojauksessa käytetään mm. seuraavia keinoja:

– laitteistojen ja tiedostojen suojaus
– kulunvalvonta
– käyttövaltuudet
– käyttäjien lokitiedot
– käsittelyn ohjeistus ja valvonta
– Rekisterinpitäjä edellyttää myös alihankkijoiltaan käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista suojaamist

Toimitukset

 

Tilauksia postitetaan arkipäivisin. Varastosta toimitettavien tuotteiden toimitusaika on yleensä 5-14 arkipäivää. Mikäli toimitettavat tuotteet ovat tilaustuotteita, toimitusaika on yleensä 1-3 viikkoa. Toimituskulut määräytyvät valitun toimitustavan, mahdollisten lisäpalvelujen, tilauksen painon ja koon mukaan. Näet toimituskulut verkkokaupan kassatoiminnossa ennen tilauksen lopullista hyväksymistä. Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut toimituksen aikana, tulee tästä ilmoittaa viipymättä, mutta kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa verkkokaupalle. Toimituksessa vioittuneista paketeista tulee viipymättä ilmoittaa toimituksesta vastanneelle yhtiölle.

 

Muita toimitustapoja on valittavissa ”Nouto” joka on asiakkaalle ilmainen.

Palautukset

Verkkokaupan asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden vaihto- ja palautusoikeus. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa tai palauttaa osa tai kaikki tilauksen tuotteet. Palautettavat tai vaihdettavat tuotteet tulee olla alkuperäispakkauksessa ja myyntikuntoisia. Halutessasi palauttaa tai vaihtaa tuotteita, ota ensin yhteyttä verkkokauppaan ja kysy palautusohjeita. Liitäthän palautukseen mukaan nimesi, yhteystietosi sekä tilinumerosi mahdollista maksunpalautusta varten. Tilauksen peruuttaminen, virhevastuu ja reklamaatiot Ennen tilauksen toimitusta tilauksen voi peruuttaa kirjallisella ilmoituksella sähköpostitse. Verkkokaupalla on lakisääteinen virhevastuu myydyistä tuotteista. Reklamaatiotapauksissa pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Kuluttajalla on oikeus viedä mahdolliset riitatilanteet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.